Stora skillnader mellan Danmark och Sverige i hantering av brott i butik

Den politiska hanteringen av brott i butik skiljer starkt mellan Sverige och Danmark. Det kan konstateras efter att Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson bjudits in till det Danska folketinget för att närvara som en budbärare av ett ”avskräckande exempel” för hur man hanterar butiksbrott i livsmedelsbutiker.

I oktober 2017 bjöds Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson in till det Danska Folketinget via Livsmedelshandlarnas motsvarighet i Danmark, De Samvirkende Købmænd, DSK.

Avskräckande exempel

Debatten handlade om den oroande utvecklingen av brott i danska butiker. Först ut var den dåvarande danska justitieministern, Søren Pape Poulsen (fram till 27 juni 2019), och därefter den danska rikspolischefen. Sedan var det Pär Bygdesons tur.

– Jag var inbjuden dit som ett avskräckande exempel från Sverige. Det vill säga för att tala om att ”så här kan det gå när man inte tar tag i problemen”.

Svensk rikspolitik har skulden

Men Pär Bygdeson och Livsmedelshandlarna var inte där för att skyllas på, utan snarare den svenska politiken på riksnivå, som i stark kontrast till den danska agerat verkningslöst, det vill säga inte alls.

– Det som slog mig som intressant var hur politikerna i Folketinget fokuserade på sakfrågan och hur debatten var öppen, oavsett olika ståndpunkter och partitillhörighet. Ingen kastade paj på varandra oavsett skillnader i synpunkter, säger Pär Bygdeson och tillägger: som jag ser det var det en öppen och konstruktiv debatt.

7-punktspaket mot brott i butik

Detta skedde alltså hösten 2017, men hur gick det sedan?

Jo, den danska justitieministern Søren Pape Poulsen, med sin stab, tog fram ett 7-punktspaket för att möta den växande brottsligheten i danska butiker.

Så här ser paketet ut:

  1. Hot spots med särskilda polisinsatser mot stöld i butik.
  2. Hårdare straff för stöld i butik.
  3. Inrättande av en ny enhet mot utländska stöldligor.
  4. Ökat samarbete mellan myndigheter i kampen mot häleri.
  5. Ökat bruk av hemliga agenter i häleriärenden.
  6. Mindre byråkrati.
  7. Möjlighet att hålla inne lön vid skadestånd.

Danmark åtgärdade på ett halvår

– Dessa är konkreta åtgärder som de danska politikerna lyckades genomföra på bara ett halvår. Ett halvår! Och redan om några veckor kommer en utvärdering som ska visa på vilka och hur stora effekterna har varit för dessa förslag, säger Pär Bygdeson.

Visar på skillnaderna

Pär Bygdeson säger att han varken är bitter eller besviken över hur brott i butik hanterats av svenska politiker, med flera, i Sverige:

– Jag vill bara visa på skillnaderna. Hur olika saker och ting kan fungera även om det är nära mellan länderna. Vi var ute redan 2013 och lyfte frågan om brott i butik men det tog till våren 2018 innan debatten nådde allmänheten, säger han.

Väntar på rapport om effekterna

– I Danmark lyfte branschen frågan hösten 2017 och fick detta 7-punktsprogram ett halvår senare. Medan vi i Sverige från 2013 fram till idag 2020, fått en utredning om tillträdesförbud, två stycken samverkanskonferenser med polisen och en rad lokala brottsförebyggande projekt samt ett försök med snabbare lagföring av enklare brott, säger Pär Bygdeson.

– Nu väntar vi på en rapport som visar på effekterna av de danska insatserna, säger Pär Bygdeson.

Lagförslag om böter och utvisning

Och i väntan på den rapporten gick vice direktør Claus Bøgelund Nielsen på DSK i dagarna ut med ytterligare en nyhet från den danska regeringen.

Och där tweetar den nuvarande justitieministern (sedan juni 2019) Nick Hækkerup, följande:

”Butiksstölder: Regeringen lovar lagförslag till hösten med högre böter och fokus på utvisning av utlänningar. Ministern backar också upp den förra regeringens plan…”

Hindra utländska rånarligor

– Det här visar att den danska regeringen nu också fokuserar på att hindra bland annat utländska rånarligor redan till hösten. Snabbt och effektivt arbetat, kommenterar Pär Bygdeson.

Livsviktigt fortsätter att följa den danska regeringens arbete med att motarbeta brott i butik.