Stort genomslag för Livsmedelshandlarnas trygghetsfrågor i Almedalen

Många såg VR-filmen om brott i butik och fick klart för sig hur bakbundna handlarna är med dagens lagstiftning. Även de seminarier som Livsmedelshandlarna dels deltog i, dels medarrangerade med DN, var framgångsrika. Nu lovar Moderaterna skarpare lagstiftning för tryggare matbutiker. 

Livsmedelshandlarna var på plats i Almedalen under veckan för att föra ut budskapet om den ökande brottsligheten i livsmedelsbutikerna och hur dagens lagstiftning inte är tillräcklig för att skydda butikerna.

Omskakande VR-film

På programmet stod bland annat att visa en VR-film* om en autentisk hotfull situation i en butik där en man plockar på sig varor i en butik. Filmen har setts av såväl politiker som allmänhet och de allra flesta blev skakade över hur utsatta livsmedelsbutikerna är.

Genomslag hos beslutsfattare

Livsmedelshandlarna deltog även i Moderata företagarrådets seminarium om att bekämpa brott mot företagare samt anordnade ett seminarium i samarbete med Dagens Nyheter om vad man tillsammans kan göra för att skapa tryggare matbutiker. I båda seminarierna deltog såväl ledande beslutsfattare samt företrädare för Livsmedelshandlarna, Svensk Handel, och Polisen.

Ny lagstiftning att vänta

Samtliga inslag gav stor utdelning och på Moderaternas lista över hur dessa brott ska bekämpas fanns bland annat utfästelser om tillträdesförbud, avskaffande av mängdrabatten och att fler poliser ska tillsättas. Detta enligt moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé under seminariet ”Bekämpa brott mot företagare” som även Livsmedelshandlarnas styrelsemedlem Cecilia Tauschek deltog i.

Läs mer om Livsmedelshandlarna i Almedalen i övriga artiklar i nyhetsbrevet.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Jonas Borg

*VR-film – Virtual Reality-film, ses med speciella glasögon för att placera tittaren direkt in i situationen.

Bildtext: Livsmedelshandlarnas styrelseledamöter Monica Bloom och Cecilia Tauschek visar en besökare en VR-film om en hotfull händelse i en livsmedelsbutik.