Svårt att se att vi är lika inför lagen

Det är svårt att se att vi är lika inför lagen. Vilket fick en tydlig illustration i veckan när en domare i Högsta domstolen åkte fast för ringa stöld. Varför är det på detta viset, och vad kan vi göra åt det?

Artikel om händelsen: https://www.gp.se/1.65445822