Svensk Gold plating för höjda matpriser

I veckan kom denna: https://bit.ly/2NpGAHq Det rör det svenska införandet av EUs direktiv för otillbörliga affärsmetoder. Det präglas av en total misstro mot marknaden och är en kraftfull överimplementering trots: https://bit.ly/3daAk0P I sak innebär det att de multinationella bolagen kommer att ha skyddslagstiftning i ryggen när de gör affärer med alla handelsföretag i Sverige oavsett storlek och att de kan anmäla och processa anonymt. Inget som svenska konsumenter kommer att tjäna på.