Sverige har högst dödlighet i norden i covid-19

Sverige hade 59 fall den 1 april vilket var högst dittills. Sverige verkar följa Italiens utveckling av viruset och kommer att ha cirka 2 000 döda inom cirka tre veckor, rapporterade analysföretaget Nielsen då. Och idag den 23 april är Sverige uppe i drygt 1 900 döda av covid-19, så deras prognos visade sig stämma.

Hårdast drabbt i norden

Sverige är nu hårdast drabbat bland de nordiska länderna med 24 döda per miljon invånare.

Därefter följt av Danmark medan Norge verkar ha plattat ut kurvan tidigare än andra jämförliga länder tack vare landets strategi med intensiv testning.

Den svenska kurvan kommer sannolikt att fortsätta vara brantare och mer aggressiv på kort sikt jämfört med Danmark och Norge, vilket är naturligt för hur hur viruset hanteras.

Flest döda men lägst antal arbetslösa

Sveriges låt-gå hållning kommer att leda till fler fall i början samt en brantare kurva men också en kortare epidemi.

Därför är det inte konstigt att Sverige är värst i norden på allt från antal smittade till antal döda i Covid-19 men också det nordiska land som har lägst antal arbetslösa på grund av viruset som en följd av de mindre stränga reglerna för karantän.

Text: Marie Hallencreutz

Källa och graf: Nielsen