Tidningssäljet har ökat kraftigt under pandemin

Tidskriftsförsäljningen i dagligvaruhandeln har minskat de senaste tio åren men i höstas vände det och sedan coronapandemin kom i februari har trenden förstärkts.

Vändningen kom redan i oktober i fjol men när coronapandemin kom fortsatte ökningen och det är inom dagligvaruhandeln den har ökat mest.

”Kassadata från kedjorna visar på till fyra procent över tidsperioden mars, april och maj, säger Daniel Andersson, vd Tidsam til IcaNyheter.

Han tror att det är svenskarnas bunkringsvåg som gynnat livsmedelsbutikerna framför andraannan servicehandel. Dessutom bedömer han att läsningen av tidskrifter har ökat då så många tillbringat mer tid hemma.

”Många tror att läsningen blivit digital men i dagsläget läses endast tvåprocent av alla tidskrifter så. Kanske kommer uppsvinget under pandemin att skapa nya, långsiktiga vanor där läsningen kan utmana andra intressen som sociala medier och strömningstjänster”, säger han.

Text: Marie Hallencrutz

Källa IcaNyheter

Foto: Pixabay