Tillträdesförbud till riksdagen – men inte till butiken?!

Varför ska vissa arbetsplatser har möjlighet att bestämma vilka som får komma in, medan andra inte får det? Livsmedelshandlarna ställer frågan till Morgan Johansson