Tobaksbyråkrati som grund för kriminalitet

Det nya tillståndsförfarandet för att få sälja tobak riskerar att gynna den illegala försäljningen på bekostnad av den legala.