Trådlös tröja larmar om belastning

I ett nytt forskningsprojekt ska kassapersonal, städare och montörer vid löpande band få testa en så kallad smart tröja som trådlöst skickar mätdata om arbetsställningar. Syftet är att identifiera riskfyllda arbetsmoment och på så sätt undvika belastningsskador.

”När armvinklarna ligger över det rekommenderade värdet säger en röst till att man ska försöka sänka till exempel höger arm. Den kommer att säga det kanske två eller tre gånger”, säger Mikael Forsman som är professor i ergonomi på KTH.

Forskningsprojektet med den smarta tröjan är finansierat av AFA-försäkring och kommer att pågå i tre år. Syftet är att lättare hitta riskfyllda moment i arbetet, vilket i sin tur ska göra det möjligt att undvika axel- och ryggbesvär och belastningsskador.

Förhoppningen är att den smarta tröjan ska bidra med ett mer ergonomiskt arbetssätt och att informationen som tröjan samlar in ska vara enkel att mäta med och mer tillförlitlig än vid andra observationsmetoder – helt enkelt ge svart på vitt om hur rörelserna i armarna varit under arbetsdagen. Det görs också försök med en handske som mäter rörelserna, men nu är det fokus på tröjan där tekniken kommit lite längre när det gäller mätprecision och användbarhet.

Tre små givare i tröjan skickar trådlös information om rörelserna i armarna till en smartphone eller en läsplatta. Den informationen samlas i en app så att det sen enkelt går att se om och när under dagen man legat över de rekommenderade nivåerna.

Källa: Arbetsliv/Prevent

Foto: Mikael Forsman