”Vi samverkar för att öka säkerheten i Sundbyberg”

Sundbybergs stad, polisen och Sundbyberg stadskärneförening utökar sitt samarbete och inleder aktiviteter för ökad trygghet och säkerhet. Både för kommunens invånare och för företagen som verkar i stadskärnan.

För år 2016 beräknas värdet på de varor som stals inom handeln i Sverige uppgå till 6 miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Handel.

– Det sker en kraftig ökning av stölder i butiker över hela Sverige, vilket självklart påverkar även Sundbyberg. Denna situation vill vi nu tillsammans arbeta aktivt för att vända och vi har en nolltolerans, säger Katarina Törnell, centrumledare i Sundbybergs stadskärneförening.

Ytterligare ett steg i arbetet med ett tryggare och säkrare Sundbyberg har tagits när Sundbybergs stad i samverkan med Sundbybergs stadskärneförening och polisen nyligen arrangerade en workshop för handlare i centrala Sundbyberg.

– Vi är glada över att Sundbybergs stad visar på allvaret i frågan och att både tjänstemän och politiker är engagerade. De handlare som deltog är också mycket nöjda med att arbetet mot att en ännu tryggare stadskärna är igång på allvar, säger Katarina Törnell.

Diskussioner fördes kring aktuellt läge, behov samt långsiktiga och kortsiktiga mål. Bland annat tryckte såväl polis som Sundbybergs stad på vikten av att anmäla alla brott.

– Det finns ett stort mörkertal då långt ifrån alla handlare anmäler brott som sker då man upplever det som tidsödande och kostsamt. Men det är viktigt att anmälningar görs. Det kommer innebära att det i statistiken ser ut som brotten ökar, men i det långa loppet leder det till att vi kan agera brottsförebyggande så att brotten minskar, säger Maria Hedqvist, trygghetssamordnare i Sundbybergs stad.

En styrgrupp kommer att träffas regelbundet och utvärdera olika möjligheter att öka tryggheten. Även fler workshops med handlarna kommer att arrangeras för att stämma av läge, behov och hur man bäst arbetar framåt.

Läs mer om denna samverkan för ökad trygghet och säkerhet i nästa nummer av Livsviktigt Magasin.

På fotot: Carina Sund Hagström, Boutique Surprise, Kenneth Larsson, Klackenbergs Böcker & Papper, Tobias Glifberg; Kjell & Company, Josefin Malmqvist, (M)kommunalråd, Maria Hedqvist, trygghetssamordnare Sundbybergs stad, Mattias Cramme, ICA Supermarket Sundbyberg, Elisasbeth Due, ICA-handlarnas förbund, Peter Saarma, kommunpolis och Katarina Törnell, Sundbybergs stadskärneförening.