Utan säsongsarbetare drabbas matproduktionen i Europa hårt

Såväl de som handlar i butik som de som jobbar där har märkt att det i perioder nästan helt tagit slut på vissa varor samtidigt sedan coronasmittan kom till Sverige. Torrvaror och konserver var, och är i viss mån än, högvaluta i början av krisen. Men hur ser tillgången på mat ut på lite sikt? Riskerar vi att få slut på vissa livsmedel framgent eller kan det förebyggas?

Redan i början av mars kallade landsbygdsminister Jennie Nilsson till ett möte med livsmedelssektorn för att få en bild av aktörernas beredskapsförmåga med anledning av det nya coronaviruset.

Regeringsmötet: ingen akut brist

Då kunde man konstatera att det inte råder någon omedelbar brist i livsmedelsförsörjningen. Men samtidigt är den sårbar och regeringen har sedan dess haft en fortsatt dialog med berörda aktörer i branschen för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen fortsätter att fungera och för att vara förberedda att hantera olika situationer på bästa sätt.

Minskad valfrihet i hyllorna

– Vad vi ser redan nu men som kommer bli än mer tydligt på sikt är att urvalet urholkas. Vi kommer inte att ha samma valfrihet framöver utan får nöja oss med exempelvis åtta olika yoghurtsorter istället för 14 stycken, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Inga beredskapslager

Varför är då livsmedelsförsörjningen så sårbar? Ett problem med svensk livsmedelsförsörjning är att vi inte längre har några beredskapslager. (Se mer om det i en separat artikel, sid 13.)

Numera finns matlagren på vägarna i lastbilar på väg till butikerna enligt just-in-time-principen.

Hög andel import

Ett annat problem är att Sverige har väldigt hög andel av importerade livsmedel, över hälften av maten importeras, vilket gör oss beroende av andra länder som kan komma att vilja behålla sin mat för egen räkning eller höja priset på sina varor för export vid bristsituationer – såsom exempelvis en pandemi. Eller så har de själva problem med sin egen livsmedelsproduktion.

Corona stänger gränser i hela Europa

Alla länder i Europa har samma problem som Sverige med att få tag på säsongsarbetare för att skörda frukt och grönt.

Risken finns att hela eller delar av skördar av exempelvis tomater, sparris, citrusfrukter, sockerbetor, humle, sallad och en mängd andra grönsaker går förlorade.

Detta för att stängda gränser och/eller hårdare administrativa restriktioner för säsongsarbetare som vill passera över landsgränser leder till att kunnig och villig arbetskraft uteblir från fälten.

Säsongsarbetare fryser inne

Några exempel är Frankrike där det franska jordbruksdepartementet talar om ett behov av 600 000 säsongsarbetare på de franska fälten som inte får komma till landet.

I Tyskland har bönderna våndats i flera veckor över att närmare 300 000 säsongsarbetare, främst från Bulgarien, Rumänien och Polen, inte har kunnat ta sig till Tyskland under våren.

Spanien, Europas största exportör av frukt och grönsaker, tar nu in personer som fått avslag på sina asylansökningar och uppehåller sig illegalt i landet, för att hugga i på jordbruken, uppger SvD.

Om inte livsmedelsproduktionen i Europa löses i år riskerar Sveriges butiker få väldigt magra frukt- och gröntavdelningar redan till hösten med väldigt höga prisnivåer.

Logistiken utsatt

Vi blir också beroende av att logistiken fungerar som den ska och det blir svårt när länder är mer eller mindre satta under karantän. Ländernas olika gränsrestriktioner under Coronakrisen gör logistiken till ett svårlagt pussel.

Coronakrisen innebär också att många insjuknar vilket gör att det sätts press på att folk inom alla nivåer, såväl inom de gröna näringarna som inom logistiken, det vill säga lastbilschaufförer som ska transportera maten genom Europa till Sverige, finns tillgängliga för arbete.

Dyr arbetskraft i jämförelse

Anledningen till att vi har så stor import av mat är att arbetskraften är dyr i Sverige jämfört med andra länder vilket gör att det blir svårt att konkurrera med inhemsk produktion.

Ökad efterfrågan på närodlat

Coronakrisen har dock ökat svenskarnas efterfrågan på inhemsk produktion och gärna närodlat.

– Det ger också oss en härlig chans att vända utvecklingen när det gäller branschens attraktionskraft, för just nu är den tyvärr alldeles för låg säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF..

Matcha drygt 8 00 arbetslösa

– Vi samarbetar nu med arbetsförmedlingen för att matcha arbetslösa eller permitterade till de 8 000 säsongsjobb som under vår och sommar behövs inom trädgårds- och skogsnäringen, men det går trögt.

“Jobbväxling” till gröna jobb

Tanken med denna satsning på gröna jobb är att de ska utbildas på plats eftersom de inte har erfarenhet från lantbruk men eftersom lönen är lägre än mindre slitsamma jobb eller de arbeten de permitterats från lockar det inte.

Palle Borgström igen:

– Tyvärr vittnar många lantbruksföretag om att svenska arbetssökande har svårt att hitta motivationen. En del har också praktiska utmaningar, då körkort är ett måste för att ta sig till våra lantbruk och trädgårdsodlingar.

Ofta kommer personalen en dag eller två, sedan är orken och även viljan slut. Här skiljer sig den utländska säsongspersonalen från svenskarna.

Pålitlig arbetskraft

– De utländska säsongsarbetarna är yrkeserfarna, jobbar oerhört professionellt under hela säsongen och återvänder gärna år efter år. Det skapar en väldig trygghet för arbetsgivarna inom det gröna näringslivet. Vi måste kunna lita på att jobbet görs varje dag.

Att då chansa på att det dyker upp intresserad personal under säsong är inget alternativ. Grönsaker som inte plockas innebär stora ekonomiska förluster som riskerar att knäcka företaget.

Det ena utesluter inte det andra

På LRF vill man inte att det ena ska utesluta det andra utan man ser en potential i inhemsk arbetskraft men då måste det skapas incitament för att arbeta inom den gröna näringen.

– Från vår sida på LRF hoppas vi på två saker. Dels att intresset för att arbeta inom lantbruk växer bland unga i Sverige. Vi vill att de ska se hur givande det är att arbeta med naturens växlingar och producera hållbara och miljövänliga livsmedel, säger Palle Borgström.

Sänkt arbetsgivaravgift och löneutjämning

LRF har därför lämnat in flera förslag till Tillväxtverket som handlar om att halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch men också att införa ett löneutjämningsbidrag som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än den i primärproduktionen inom lantbruket.

Öppna gränsen för säsongsarbetarna

– Dels hoppas vi på att regeringen, i väntan på detta, bidrar till att alla konsumenter får svenska primörer i vår och sommar genom att säkerställa att den utländska arbetskraft som redan fått arbetstillstånd verkligen släpps in av vår gränspolis, säger Palle Borgström.

Otydligt och tungrott vid svenska gränsen

– Vi kan inte göra mycket åt att man inom andra länder som till exempel Polen, har olika restriktioner för resande inom och ut ur landet, eller att det inte går några färjor eller flyg.

– Däremot kan regeringen hjälpa till med att underlätta vid den svenska gränsen där ingen släpps in som inte har exakt rätt blankett ifylld. Administrationen har blivit väldigt otydlig och tungrodd sedan coronakrisen kom trots att det handlar om säsongsarbetare som varit här flera år i rad nu stoppas av administrativa teknikaliteter av olika slag, säger han.

Säsongsarbetare utanför EU kan undantas från inreseförbud

På LRF är man dock glada över att regeringen nu verkar införa undantag i det tillfälliga inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen, samt för personer som beviljats uppehållstillstånd av familjeskäl.

Inreseförbudet som gäller i hela EU infördes den 19 mars och förlängdes för en vecka sedan till den 15 juni. Det gäller alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz.

EU-kommissionen på samma spår

– EU-kommissionen har tidigare sagt att säsongsarbetare inom jordbruket bör undantas. Vi vill nu se över om reglerna för inreseförbudet behöver utvecklas, i synnerhet vad gäller reglerna för säsongsarbetare inom trädgårdsnäringen och skogsbruket och för personer som fått uppehållstillstånd för familjeåterförening, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Regeringen ska nu se över förordningen och ta fram ändringsförslag ”skyndsamt”. Det kommer bland annat att innebära att personer som kommer hit för att plantera skog och som hittills stoppats av gränspolisen nu får komma in. Skogsplanteringen har redan startat och pågår fram till midsommar. Även bärplockare från länder utanför EU kommer att släppas in.

Text: Marie Hallencreutz

Foto:Pixabay

Bildtext:

Livsmedelsförsörjningen i Sverige är sårbar av flera anledningar. Stor import är en av dem, drygt hälften av maten vi äter importeras från andra länder. Utrangerade beredskapslager är en annan orsak. Men coronakrisens nedstängning av landsgränserna sätter saken på sin spets då säsongsarbetarna inte når fram till sina destinationer vare sig i Sverige eller i övriga länder. det påverkar såväl den inhemska produktionen som våra importvaror.