Vad har Putin och butikstjuvar gemensamt?

Med samtal når man bara så långt om motparten vill. När inte det fungerar behöver du vara förbered på att även göra saker. Oavsett vem du möter.