Vad vi kan lära av våra nordiska grannar i hanteringen av brott

Synen på brott och brottsoffer skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Jag tror att ett ödmjukt lärande och kopierande kan vara en väg framåt för oss i Sverige.