Våra fokusfrågor

Tryggare matbutiker

Vi ser alltid till att arbeta med de frågor våra medlemmar tycker är viktigast just nu. Under de senaste fem åren har det framför allt varit två områden som stått extra mycket i fokus. Ett viktigt arbete, som vi samlat under namnet Tryggare Matbutiker, rör den problematiska brottsutvecklingen som skett i, och mot, butik. Vi ser hur fler och fler butiker dagligen präglas av stölder, hot och trakasserier, samtidigt som rättsväsendet upplevs mer frånvarande än tidigare.

Läs mer om Tryggare Matbutiker

Tryggare matbutiker

Vi ser alltid till att arbeta med de frågor våra medlemmar tycker är viktigast just nu. Under de senaste fem åren har det framför allt varit två områden som stått extra mycket i fokus. Ett viktigt arbete, som vi samlat under namnet Tryggare Matbutiker, rör den problematiska brottsutvecklingen som skett i, och mot, butik. Vi ser hur fler och fler butiker dagligen präglas av stölder, hot och trakasserier, samtidigt som rättsväsendet upplevs mer frånvarande än tidigare.

Läs mer

Avfallsprojektet

En annan viktig fråga handlar om hållbarhet och miljöpåverkan. Tack vare vårt samarbete med Svensk Avfallsrådgivning erbjuder vi nu samtliga medlemmar en lokalt optimerad lösning för hämtning av källsorterat material i butik, där all förbättring går direkt tillbaka till butiken. Många av våra medlemmar uppger att de sparat mer än 50 000 kronor per år, något vi ser som en väldigt positiv utveckling – både för oss och planeten.

Avfallsprojektet

En annan viktig fråga handlar om hållbarhet och miljöpåverkan. Tack vare vårt samarbete med Svensk Avfallsrådgivning erbjuder vi nu samtliga medlemmar en lokalt optimerad lösning för hämtning av källsorterat material i butik, där all förbättring går direkt tillbaka till butiken. Många av våra medlemmar uppger att de sparat mer än 50 000 kronor per år, något vi ser som en väldigt positiv utveckling – både för oss och planeten.