Varför dröjer propositionen om tillträdesförbud?

Det har nu snart gått ett år sedan utredningen om tillträdesförbud var klar. Riksdagen är för och så merparten av alla remissinstanser. Varför dröjer proppen?