Världens största strandstädning – i Sverige på lördag

Det städas ordentligt runt jordklotets hav, sjöar och vattendrag just nu. I över hundra länder gör hundratusentals ungdomar insatser för att minska marin nedskräpning i den världsomspännande satsningen International Coastal Cleanup, Strandens Dag. Här i Sverige samlas ungdomar från 50 föreningar som tillsammans städar 220 kilometer svenska stränder – i samarbetet #Städamera.

Bakom #Städamera ligger Idrottens miljöorganisation Städa Sverige och miljöföretaget Pantamera, två aktörer som sedan många år jobbar för en renare miljö, ökad återvinning och ett hållbart samhälle. Det är sjätte året som Strandens Dag genomförs i hela landet – från Ystad till Kalix – och intresset är större än någonsin, berättar Mats Wesslén, VD för Städa Sverige:

Vi har plockat skräp i många år. Vi vet hur viktigt vårt arbete är. Nu ser vi också att de gemensamma krafterna för upprensning av våra hav, sjöar och vattendrag blir allt starkare. Både internationellt och här i Sverige, där regeringen också anslår miljardbelopp för miljö, klimat och renare hav. Städa Sverige har ett nära samarbete med Ocean Concervancy som arrangerar det internationella eventet och vi känner att vår insats verkligen gör skillnad.

I rapport efter rapport kan vi följa hur illa världshaven mår. Hur övergödning, avloppsvatten och kemikalier skadar våra livsviktiga vatten. Världsnaturfonden larmar om Östersjöns höga halter av gifter som PCB och Dioxin och inte minst om att vi snart riskerar att ha mer plast än fisk i våra hav. Det stora engagemang som visas i International Coastal Cleanup, Strandens Dag, kan förhoppningsvis hjälpa till att vända trenden.

Återvinning, idrott, ungdomar – #Städamera
Det mångåriga samarbetet mellan Pantamera och Städa Sverige förstärktes ytterligare under 2016 med satsningen #Städamera. Pantamera ser till att de pantförpackningar som samlas in under Strandens Dag kan återvinnas. På så sätt bidrar Pantamera till en renare miljö i flera led.

– Det känns både roligt och rätt att vi jobbar ihop. Vårt samarbete – som satsar på ungdomar, idrott och miljö, passar bra in i våra mål för att öka återvinningen, säger Katarina Lundell, kommunikationschef Pantamera.

Källa: Returpack