Viktigt informera personalen om avtalsförsäkringarna

Livsviktigt brukar sällan skriva om de försäkringar som rör kollektivavtalet men ibland uppdateras de och då vill vi gärna påminna om både gammalt och nytt. En nyhet är föräldrapenningtillägget som infördes 2014.

De kollektivavtalade försäkringarna administreras av AFA Försäkring.

En kollektivavtalad försäkring bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK och försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner och landsting.

En enkel beskrivning av AFA Försäkrings försäkringar lyder så här:

AFA Försäkring är ett försäkringsbolag med försäkringar som de anställda har genom sitt jobb. Försäkringarna har de anställda inte tecknat själva, utan det har arbetsgivaren/handlaren gjort och denne betalar försäkringen.

Så vad gäller för den som är anställd inom handeln?

Den anställde kan få pengar från försäkringarna om han eller hon själv anmäler sig för att ha:

  • varit sjukskriven
  • varit föräldraledig
  • skadat dig på jobbet
  • blivit uppsagd
  • om man avlider kan familjen anmäla det

Anställningstiden kan spela roll

Beroende på hur länge en person varit anställd gäller olika regler kring vilka försäkringar som gäller när. Därför är det viktigt att uppmuntra sina anställda att kolla upp vilka möjligheter som finns för just dem. Det görs enklast via AFA Försäkrings webbsida afaforsakring.se.

Alla har inte samma försäkringar

Olika anställningar omfattas av olika försäkringar. För att kunna veta vilka försäkringar man har behöver AFA Försäkring veta vad den anställde jobbar med. Därför frågar AFA Försäkring om man exempelvis är ”privatanställd arbetare”, för att kunna veta vilka försäkringar denne har. Och det är fallet med Livsmedelshandlarnas medlemmar. Alla är nämligen privatanställda eftersom arbetsgivaren har anställt dem inom sitt aktiebolag.

Informera dina anställda

Maria Palanius skadekonsulent på AFA Försäkring vänder sig direkt till handlarna:

– När det händer något så påminn gärna era anställda om de försäkringar som finns inom kollektivavtalet. De kan gälla vid sjukskrivning, föräldraledighet, arbetsskada, uppsägning och dödsfall. Det viktiga för arbetsgivaren, handlaren i detta fall, är att informera sina anställda om vilka avtal företaget har och de anställda kan vända sig till AFA Försäkring vid behov, säger hon.

Premien betalas av arbetsgivaren till Fora

Avtalsförsäkringarna kompletterar den ersättning den anställde får från de lagstadgade socialförsäkringarna och gäller under anställningstiden med vissa kvalifikations- och efterskyddsregler.

Premien för avtalsförsäkringar tas ur löneutrymmet och betalas in av arbetsgivaren till Fora. Kollektivavtalet garanterar att avtalsförsäkringarna gäller även om arbetsgivaren har glömt att betala in premien.

Föräldrapenningtillägg från 2014

– En relativt ny försäkring kallas föräldrapenningtillägg och den infördes 2014. Försäkringen innebär att anställda som är föräldralediga kan få ett extra tillägg. När anställda begär föräldraledighet bör arbetsgivaren informera om detta tillägg eftersom den anställde själv måste höra av sig till AFA Försäkring för att få det.

Text: Marie Halldestam

Foto: FreePhoto